Zoom 網上物理補習課程

概念清晰 學得出色 教學成效 有目共睹

你需要物理補習!Physics 除了 DSE的考生需要準備,其實在初中階段已經應該要補物理,去好好搞清基本嘅物理概念同公式。

香港由於疫情關係,學生上課反反覆覆,唔補phy?真心真係好危險。

拓維教育中心專誠為各位同學請來現已移居英國的日校補習名師黃Sir,多年教學經驗,踏實教學,深入淺出令學生明白通透物理概念。並透過操練唔同嘅題型,提升應試能力和表現。

補 Physics 可以 Zoom,地域無阻隔,最緊要學到!

黃 Sir - Physics + Psycho 雙碩士補習名師

 • 曾任陳瑞祺(喇沙)書院及瑪利諾中學兩大名校日校物理科教師!
 • 香港科技大學 – 物理學哲學碩士 (HKUST – MPhil in Physics)
 • 香港城市大學 – 心理學社會科學碩士 (CityU – MSocSc in Psychology)
 • 香港大學 – 數學及物理理學士 (HKU – BSc in Mathematics and Physics)
 • 香港大學 – 教育深造證書 (HKU – Postgraduate Certificate in Education)
黃 Sir 有超過26年日校教授 中學 Physics 經驗,亦有多年物理補習經驗。
 
至今桃李滿門,教過的學生數以千計。擅長瞭解及評核學生能力及水平,從而共同建立合適的學習計劃和目標,因材施教,最大化在日常教學中協助學生掌握物理概念,有效提升考試表現。
黃 Sir Physics Phycho 雙碩士名師和你物理補習

網上物理 Phy Zoom 補習課程

Zoom 真人遙距視像課程

 • 星期五 5:00pm – 6:00pm 
 • 星期五 6:00pm – 7:00pm 
 • 星期六 3:00pm – 4:00pm
 • 星期六 4:00pm – 5:00pm
 • 星期六 5:00pm – 6:00pm
 • 星期六 6:00pm – 7:00pm
 • 星期六 7:00pm – 8:00pm

課堂人數不多於5人,務求照顧每位同學需要。

每節課後均會有練習提供,導師會親自批改,再發還给同學,好讓同學鞏固課堂學習到的概念。

另外同學可在課後利用 WhatsApp 發問問題。

師生比例 折扣 每課每位學費
1對1 - HK$400.00
1對2 95% HK$380.00
1對3 90% HK$360.00
1對4 85% HK$340.00
1對5 80% HK$320.00

課程查詢: WhatsApp 9842 2887

其他網上 Zoom 補習課程

Zoom Chinese 中文課程
Zoom Chinese 中文課程 孟老師助你制霸中文科
Zoom 英文補習課程 Frankie Sir 教你輕鬆考高分
Zoom 英文補習課程 Frankie Sir 教你輕鬆考高分
Zoom Biology 生物課程
Zoom Biology 生物課程